FLASH NEWS annual plan 2018-19 subsidy guidelines issued

Jun 16, 2012

BPL list complaints will be solved soon

As a reply to MLAs questions RD minister's reply says that the complaints will be solved soon .Reply says that the 40% of the applications have not contain the ward number and house number. Due to this the verification of the application along with the SECC was avoided and the new verification willbe done soon.

2 comments:

  1. അനര്ഹജരായ ബി.പി.എല്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും,പുതിയ ബി.പി.എല്‍ ഉപഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതിനും ഗവണ്മെിന്‍‍‍റ് തീരൂമാനമെടുത്താല്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ പിന്തുഗണ സര്ക്കാപരിന് വര്ദ്ധിോക്കും.....

    ReplyDelete
  2. ബി പി എല്‍ ലിസ്റ്റില്‍ പേര് ഉണ്ടോ എന്നറിയാന്‍ ഏതു സൈറ്റില്‍ എത് ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കണം?

    ReplyDelete